baner_adres7.jpg

cien.jpg

Jestes tutaj: - Kategorie - Technika ppoż - Zawory i stacje kontr-alarm. - Sucha stacja model DDX-LP DN 100, DN 150 (niskociśnieniowa)

Technika ppoż

Sucha stacja kontrolno-alarmowa model DDX-LP  DN 100, DN 150 (niskociśnieniowa)

DDX_LP.png

Certyfikaty:

fm.png

CE.png

Dane techniczne:

Dostępne średnice: DN100, DN150,
Ciśnienie robocze: 1,4 bar – 17,2 bar (20 psi - 250 psi)
Temperatura wody: 4°C – 60°C
Ciśnienie maksymalne pracy zaworu i systemu – 17,2 bar (250 psi)
Fabrycznie testowany do ciśnienia hydrostatycznego 34 bar (500 psi) – wyłącznie zawór
Przyłącze: rowkowane według AWWA C606
Kolor: czarny
Waga: DN100 - 29 kg
DN150 - 43 kg
Montaż: pionowy
Długości równoważne dla strat ciśnienia: 4” (100 mm) – 4,27 m
6” (150 mm) – 9 m

Do pobrania:

Zapytanie odnośnie produktu

Wiadomość została wysłana! Wkrótce sie skontaktujemy.

Ciśnienia:

Ciśnienie wody
bar  
Ciśnienie powietrza pompowanego
do systemu tryskaczowego, bar
Maksymalne Minimalne Maksymalne
1,4 0,7 0,9
3,4 0,8 1,1
5,2 0,9 1,2
6,9 1 1,3
8,6 1,1 1,4
10,3 1,2 1,4
12,1 1,2 1,5
13,8 1,3 1,6
15,5 1,5 1,7
17,2 1,5 1,8

Wymiary:

Wymiary w  mm
zawór A B C D E F G H J K L
DN 100 133 171 241 355 603 651 1003 216 311 140 216
DN 150 159 197 267 406 629 702 1078 216 311 140 216
 
Wymiary w mm
zawór M N P Q R
DN 100 343 64 159 133 305
DN 150 343 83 222 127 318
DDX_LP_wymiary.png

Zastosowanie:

Suche stanowisko kontrolno-alarmowe model DDX-LP firmy Reliable jest hydraulicznym zaworem różnicowym, stosowanym do kontroli dopływu wody dla suchej instalacji niskociśnieniowej. Zestaw zastosowany dla niskociśnieniowego zaworu suchego, zawiera niskociśnieniowy aktywator powietrzny. Dopuszcza znacznie niższe ciśnienie powietrza lub azotu niż istniejące ciśnienie zasilania wodnego (patrz tabela A). Obniżone ciśnienie systemu niesie ze sobą następujące korzyści:

1. W dziedzinie systemów chłodniczych, obniżenie ciśnienia powietrza zmniejsza prawdopodobieństwo powstania czopów lodowych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić przepływ wody do tryskaczy w przypadku pożaru.
2. Niższe ciśnienie powietrza (objętość) pozwala na mniejszą pojemność, niższe koszty sprzętu odwadniającego gdy jest to konieczne.
3. Niższe ciśnienie powietrza lub azotu może zmniejszyć czas dostawy wody w czasie uruchomienia systemu uruchamia system, w niektórych przypadkach może wyeliminować potrzebę montażu przyspieszacza.
4. Wymaganie niskiego ciśnienie czyni praktycznym użycie gazów obojętnych zamiast powietrza, nawet w większych systemach. W efekcie otrzymujemy obniżenie punktu rosy, co minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania czopów lodowych w przewodach systemu i czyni system przyjaźniejszym dla użytkownika, zarówno podczas montażu, jak i eksploatacji
5. Obsługa systemu jest uproszczona, ponieważ nie jest wymagane zalewanie wodą, a zawór suchy może być resetowany zewnętrznie bez zdejmowania pokrywy, przez wciśnięcie i obrócenie pokrętła w tylnej części zaworu suchego. Funkcja ta zapewnia znaczącą oszczędność czasu przy przywróceniu systemu do pracy.

Zestawy suchego stanowiska kontrolno-alarmowego model DDX-LP zawierają wszelkie niezbędne części do przyłączy do wlotu i wylotu komory popychacza, przewód odwadniający 50, łączniki alarmowe i niezbędne manometry. Rozmaite zestawy są dostępne w częściach, lub dla oszczędności czasu montażu, w wersji częściowo lub kompletnie zmontowanej. Wszystkie rozmiary stacji kontrolno-alarmowych DDX-LP mogą występować opcjonalnie z zestawem przyspieszacza B1 (patrz rys.2). Ten komponent sprawia, że komora popychacza zostaje szybciej zwolniona i dzięki temu skraca się czas napełnienia instalacji. Zasada działania: Suchy zawór kontrolno-alarmowy model DDX-LP został przedstawiony na rys. 1 zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. W pozycji zamkniętej ciśnienie oddziałuje na spód klapy oraz na popychacz przez przepustnicę wlotu do komory popychacza. Siła działająca na popychacz zostaje zwielokrotniona poprzez działanie mechanicznej dźwigni i staje się więcej niż wystarczająca, by utrzymać klapę w pozycji zamkniętej. Zadziałanie tryskacza powoduje spadek ciśnienia w sieci, co prowadzi do otwarcia aktywatora. Otwarcie tej części umożliwia odpływ wody z komory popychacza. Ponieważ ciśnienie w komorze nie może być przywrócone tak szybko, jak następuje jego spadek, ciśnienie spada natychmiast. Kiedy ciśnienie w komorze osiągnie wartość około 1/3 ciśnienia zasilania, siła działająca na klapę zaworu do góry, przewyższa siłę dźwigni ciągnącą w dół i klapa zaworu się otwiera. Po otwarciu klapy zaworu, dźwignia działa jak blokada i zapobiega powrotowi klapy w pozycję zamkniętą. Woda z instalacji zasilającej płynie przez suchą stację kontrolno-alarmową do rur. Oprócz tego, woda płynie również kanałem alarmowym do instalacji alarmowej. Po odłączeniu systemu, wyłączenie stacji kontrolno-alarmowej model DDX-LP jest bardzo proste. Wyłączenie wymaga jedynie wciśnięcia i przekręcenia pokrętła z tyłu zaworu (patrz rys.1). Zewnętrzny przycisk resetu przy stacji jest łatwym sposobem przeprowadzenia testu instalacji, stanowiącego podstawę poprawnej konserwacji. Zewnętrzny przycisk resetu nie eliminuje jednak innych ważnych aspektów prawidłowej konserwacji, takich jak okresowe czyszczenie i sprawdzenie wewnętrznych części zaworu. W przypadku nagromadzenia się wody wewnątrz zaworu poprzez skropliny z zasilania powietrzem sprężonym po teście instalacji, istnieje możliwość odwodnienia. Po zamknięciu głównej armatury zasilającej można ostrożnie otworzyć zawór kulowy nad lejkiem spustowym aż do odprowadzenia wody z zaworu i przewodów.
W zestawie modelu DDX-LP jest również dostępna stacja uruchamiana ręcznie. Zawiera aluminiową tabliczkę informacyjną przymocowaną do zaworu kulowego. Zawór kulowy jest zabezpieczony taśmą przeciwko przypadkowemu otwarciu. W razie potrzeby, silne przekręcenie zaworu powoduje zerwanie taśmy i otwarcie zaworu.
Jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo wysoka, może wzrosnąć temperatura wody wewnątrz komory popychacza. W ten sposób ciśnienie w komorze zaworu, przekroczy ciśnienie nominalne systemu. W instalacji wewnętrznej, w której mogą zostać przekroczone temperatury standardowe, należy zainstalować zestaw obniżający ciśnienie, może on zostać zainstalowany w instalacji wyzwalającej w celu ograniczenia ciśnienia do 12,1 bar (175 psi)

baner_dolny_01.gif baner_dolny_02.gif baner_dolny_03.gif baner_dolny_04.gif baner_dolny_05.gif baner_dolny_06.gif baner_dolny_07.gif baner_dolny_08.gif baner_dolny_09.gif

NORMBUD. Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl

Siedziba Warszawa

mail.png  server_Icon.png

ul. Wał Miedzeszyński 177K
04-987 Warszawa

Tel. (22) 761-10-12 
fax. (22) 781-96-51 
www. normbud.pl